11 feb 2015 19:36

11 feb 2015 19:36

KD vill ha bättre dialog i Tibro

KD fortsätter kampen för en öppnare lokaldemokrati. En tredje motion i denna anda är lämnad till kommunfullmäktige.

KD vill ha en medborgardialog två gånger per år för att diskutera aktuella frågor och visioner. Man föreslår nu att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en medborgardialog kan integreras som en självklar del.

Ordförande Maria Maric:

– Vi har lämnat tre förslag som ska föra politiker och kommunmedborgare närmare varandra; utsändning av fullmäktige i streamad media, allmänhetens frågestund och medborgardialog.

KD vill att Tibroborna i april och november varje år får en avstämning av vilka aktuella ämnen som fullmäktige behandlat det senaste halvåret och vilka ambitioner som finns framöver.

– Det blir ett tillfälle för samtal och att ställa politiker till svars för avgivna löften

KD vill ha en medborgardialog två gånger per år för att diskutera aktuella frågor och visioner. Man föreslår nu att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en medborgardialog kan integreras som en självklar del.

Ordförande Maria Maric:

– Vi har lämnat tre förslag som ska föra politiker och kommunmedborgare närmare varandra; utsändning av fullmäktige i streamad media, allmänhetens frågestund och medborgardialog.

KD vill att Tibroborna i april och november varje år får en avstämning av vilka aktuella ämnen som fullmäktige behandlat det senaste halvåret och vilka ambitioner som finns framöver.

– Det blir ett tillfälle för samtal och att ställa politiker till svars för avgivna löften