12 feb 2015 06:00

12 feb 2015 06:00

"Detta är helt befängt"

Ett infekterat bråk har blossat upp kring Sverigedemokraterna i Tibro. En tidigare SD-politiker har anmält sina gamla partikamrater för ofredande. De polisanmälda partivännerna väljer nu att kommenterar anklagelsen.

– Detta är helt befängt! Vi har inte fått tag i henne överhuvudtaget.

Partikamraterna ingår i SD:s lokala partistyrelse i Tibro. Ordförande Åse Nicklasson, kassör Peter Björklund och sekreterare Ingegerd Johansson. Åse Nicklasson är ledamot i kommunstyrelsen och Peter Björklund i barn och utbildningsnämnden.

Polisanmält

Den kommunpolitiker som gjort polisanmälan om ofredande är Ulrika Josefsson och hon stöds av partikamraten tillika sambon Inge Ekström.

Ulrika Josefsson:

– Under tisdagen bankade de på vår dörr tre gånger och sökte mig även på jobbet. Jag gjorde mig onåbar och polisanmälde dem för ofredande.

Varför?

– De vill tvinga mig att skriva under en handling som bekräftar att jag går ur partiet, men jag har blivit uppmanad av partiet centralt att inte göra det.

Under gårdagen bekräftade kommunchef Mona-Lena Beckman att Josefsson och Ekström skriftligen och med omedelbar verkan avsagt sig alla förtroendeuppdrag för SD i Tibro.

– Handlingen bär Josefssons och Ekströms underskrifter och är stämplad som inkommen den 10 februari.

Josefsson har dock redan tidigare uppmanats av partistyrelsen i Tibro att avgå. Detta eftersom hon ”vid flertalet tillfällen uttryckt sig i synnerligen olämpliga ordalag och gett uttryck för en värdegrund som övriga partikamrater uppfattade som obehaglig och ej hemmahörande i ett demokratiskt parti.”

Din kommentar till det?

– Det var det dummaste jag har hört. Det har jag inte alls.

Åse Nicklasson och Peter Björklund säger till SLA att SD i Tibro länge kämpat för att finna medlemmar som ville och vågade engagera sig i partiet:

– Inför valet stod vi med endast ett namn på valsedeln. Det tvingade oss att fatta beslutet att låta valsedeln vara öppen och det förfaringssättet innebär risker likväl som fördelar.

I Tibro har man fått erfara bådadera:

– Under valrörelsen såg vi en stor tillströmning av medlemmar. Redan under hösten bildade vi en formell kommunförening som växer starkt och medlemsantalet ökar kraftigt, vilket ger oss goda förhoppningar inför framtiden.

Öppet parti

– Vi vill vara ett parti som är öppet och vi vill att våra väljare ska känna att de har insyn i vad som sker och inte bara det positiva utan även när det inträffar svårigheter, säger Åse Nicklasson.

Lokalstyrelsen har försökt föra en dialog med Josefsson och Ekström. De har även tagit hjälp av avgående distriktsordföranden Hanna Wigh och SD:s distriktsombudsman Johanna Johansson. Det mötet ska Josefsson och Ekström ha lämnat i vredesmod.

Partikamraterna ingår i SD:s lokala partistyrelse i Tibro. Ordförande Åse Nicklasson, kassör Peter Björklund och sekreterare Ingegerd Johansson. Åse Nicklasson är ledamot i kommunstyrelsen och Peter Björklund i barn och utbildningsnämnden.

Polisanmält

Den kommunpolitiker som gjort polisanmälan om ofredande är Ulrika Josefsson och hon stöds av partikamraten tillika sambon Inge Ekström.

Ulrika Josefsson:

– Under tisdagen bankade de på vår dörr tre gånger och sökte mig även på jobbet. Jag gjorde mig onåbar och polisanmälde dem för ofredande.

Varför?

– De vill tvinga mig att skriva under en handling som bekräftar att jag går ur partiet, men jag har blivit uppmanad av partiet centralt att inte göra det.

Under gårdagen bekräftade kommunchef Mona-Lena Beckman att Josefsson och Ekström skriftligen och med omedelbar verkan avsagt sig alla förtroendeuppdrag för SD i Tibro.

– Handlingen bär Josefssons och Ekströms underskrifter och är stämplad som inkommen den 10 februari.

Josefsson har dock redan tidigare uppmanats av partistyrelsen i Tibro att avgå. Detta eftersom hon ”vid flertalet tillfällen uttryckt sig i synnerligen olämpliga ordalag och gett uttryck för en värdegrund som övriga partikamrater uppfattade som obehaglig och ej hemmahörande i ett demokratiskt parti.”

Din kommentar till det?

– Det var det dummaste jag har hört. Det har jag inte alls.

Åse Nicklasson och Peter Björklund säger till SLA att SD i Tibro länge kämpat för att finna medlemmar som ville och vågade engagera sig i partiet:

– Inför valet stod vi med endast ett namn på valsedeln. Det tvingade oss att fatta beslutet att låta valsedeln vara öppen och det förfaringssättet innebär risker likväl som fördelar.

I Tibro har man fått erfara bådadera:

– Under valrörelsen såg vi en stor tillströmning av medlemmar. Redan under hösten bildade vi en formell kommunförening som växer starkt och medlemsantalet ökar kraftigt, vilket ger oss goda förhoppningar inför framtiden.

Öppet parti

– Vi vill vara ett parti som är öppet och vi vill att våra väljare ska känna att de har insyn i vad som sker och inte bara det positiva utan även när det inträffar svårigheter, säger Åse Nicklasson.

Lokalstyrelsen har försökt föra en dialog med Josefsson och Ekström. De har även tagit hjälp av avgående distriktsordföranden Hanna Wigh och SD:s distriktsombudsman Johanna Johansson. Det mötet ska Josefsson och Ekström ha lämnat i vredesmod.