20 feb 2015 06:00

20 feb 2015 06:00

Equmenia

ÅRSMÖTE

Equmenia församlingsstyrelse i Kroppetorp består 2015 av Stefan Boberg, Malin Burman, Per Hermansson, Karin Lannemyr, Maggan Lannemyr, Brita Lennartson, Ann-Sofie Nylin och Magnus Lindberg (ers).

I föreningstyrelsen ingår Hanna Lannemyr, Helene Lundqvist, Sabina Esbjörner, Tobias Kaminsky, Oskar Kråklind, Johan Nylin och Evelina Olofsson.

Barn- och ungdomsarbetet har samlat cirka 150 medlemmar, från söndagsskola till tonårsverksamhet. Under året har alla åldrar deltagit i gudstjänster, cykling runt Örlen, Valborgsmässofirande, fjällvandring, lördagsfrukost, hajker och läger.

Loppis i Kroppis lockade många och förutom ett gott resultat var det värdefullt att människor hittade till missionshuset och fick del av gemenskapen. Vid valet inbjöds politiker till en samtalskväl och alla inbjudna partier kom.

Equmenia församlingsstyrelse i Kroppetorp består 2015 av Stefan Boberg, Malin Burman, Per Hermansson, Karin Lannemyr, Maggan Lannemyr, Brita Lennartson, Ann-Sofie Nylin och Magnus Lindberg (ers).

I föreningstyrelsen ingår Hanna Lannemyr, Helene Lundqvist, Sabina Esbjörner, Tobias Kaminsky, Oskar Kråklind, Johan Nylin och Evelina Olofsson.

Barn- och ungdomsarbetet har samlat cirka 150 medlemmar, från söndagsskola till tonårsverksamhet. Under året har alla åldrar deltagit i gudstjänster, cykling runt Örlen, Valborgsmässofirande, fjällvandring, lördagsfrukost, hajker och läger.

Loppis i Kroppis lockade många och förutom ett gott resultat var det värdefullt att människor hittade till missionshuset och fick del av gemenskapen. Vid valet inbjöds politiker till en samtalskväl och alla inbjudna partier kom.