23 feb 2015 20:57

23 feb 2015 20:57

Ja till renhållningstaxa

RENHÅLLNINGSTAXAN

Tibro fullmäktige sa i måndags ja till renhållningstaxan inom Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, 2015.

Man sa även ja till renhållningstaxa för Skara kommun för kommunalförbundet AÖS – Skaras taxa för flerbostadshus skiljer sig något från AÖS:s taxa.

Tibro fullmäktige sa i måndags ja till renhållningstaxan inom Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, 2015.

Man sa även ja till renhållningstaxa för Skara kommun för kommunalförbundet AÖS – Skaras taxa för flerbostadshus skiljer sig något från AÖS:s taxa.