23 feb 2015 20:40

23 feb 2015 20:40

Reservation från (V)

FULLMÄKTIGE

Cecilia Welleman (V) reserverade sig mot fullmäktiges beslut att avslå hennes motion om barnomsorg för arbetssökande. Hon vill att en arbetssökande förälder ska ha rätt till förskola och fritidsverksamhet i samma omfattning som man är just arbetssökande.

Cecilia Welleman (V) reserverade sig mot fullmäktiges beslut att avslå hennes motion om barnomsorg för arbetssökande. Hon vill att en arbetssökande förälder ska ha rätt till förskola och fritidsverksamhet i samma omfattning som man är just arbetssökande.