24 feb 2015 06:00

24 feb 2015 17:02

Fyra motioner

ANMÄLDA TILL FULLMÄKTIGE

Kristdemokraternas Maria Maric och moderaternas PeO Andersson har lämnat in tre respektive en partimotion till fullmäktige.

Som SLA tidigare nämnt handlar två av Marias motioner om större kommunal öppenhet; att införa allmänhetens frågestund och att fullmäktige ska ha två medborgardialoger per år.

I den tredje motionen vill hon dels att möjligheten utreds att införa vårdnadsbidrag, dels hur barn och utbildningsnämnden kan bli bättre på att informera om möjligheten att driva enskild förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet med bidrag.

– Den var inlämnad innan det olycksaliga beskedet kom från FP att de stöder ett borttagande av vårdnadsbidraget.

Anderssons motion handlar om kommunens konstinnehav och bland annat att det genomförs en inventering av var allt finns.

Som SLA tidigare nämnt handlar två av Marias motioner om större kommunal öppenhet; att införa allmänhetens frågestund och att fullmäktige ska ha två medborgardialoger per år.

I den tredje motionen vill hon dels att möjligheten utreds att införa vårdnadsbidrag, dels hur barn och utbildningsnämnden kan bli bättre på att informera om möjligheten att driva enskild förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet med bidrag.

– Den var inlämnad innan det olycksaliga beskedet kom från FP att de stöder ett borttagande av vårdnadsbidraget.

Anderssons motion handlar om kommunens konstinnehav och bland annat att det genomförs en inventering av var allt finns.