24 feb 2015 15:39

24 feb 2015 15:43

Vera och Elias berörde

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Medborgarförslag om farthinder och japanska

Vera Alto, 9 år, och gymnasiekillen Elias Nilsson argumenterade för sina medborgarförslag när dessa kom upp i fullmäktige. Förslagen avslogs dock.

Men en varm stämning spred sig i Inrediasalen, särskilt inför Veras mod att argumentera för farthinder på Gäregatan.

– Bilarna kör för snabbt på vår gata. Vi är rädda att det händer en olycka.

Även Veras pappa sa några ord och KD:s Maria Maric replikerade:

– Jag är en av dem i KS som avslog medborgarförslaget och det har lämnat mig sömnlös sedan dess. Inte heller där jag bor, Språtteboområdet, håller man 30-gränsen, så jag håller med Vera om att nåt bör göras så att fartgränser efterlevs.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) instämde; ”Det är eländigt att vuxna inte kan hålla sig till trafikreglerna”.

Elias Nilssons förslag om språkkurs i japanska avslogs på grund av bristande elevunderlag. Han tog ändå chansen att tala för sin sak:

– Det är ett vänligt folk och det finns arbetsmöjligheter där, exempelvis som engelskalärare.

FP:s Thorbjörn Andersson:

– Som zenbuddistisk präst kan jag bara tillägga att världen är större än bara vi här.

– Det bör vi tänka på.

Men en varm stämning spred sig i Inrediasalen, särskilt inför Veras mod att argumentera för farthinder på Gäregatan.

– Bilarna kör för snabbt på vår gata. Vi är rädda att det händer en olycka.

Även Veras pappa sa några ord och KD:s Maria Maric replikerade:

– Jag är en av dem i KS som avslog medborgarförslaget och det har lämnat mig sömnlös sedan dess. Inte heller där jag bor, Språtteboområdet, håller man 30-gränsen, så jag håller med Vera om att nåt bör göras så att fartgränser efterlevs.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) instämde; ”Det är eländigt att vuxna inte kan hålla sig till trafikreglerna”.

Elias Nilssons förslag om språkkurs i japanska avslogs på grund av bristande elevunderlag. Han tog ändå chansen att tala för sin sak:

– Det är ett vänligt folk och det finns arbetsmöjligheter där, exempelvis som engelskalärare.

FP:s Thorbjörn Andersson:

– Som zenbuddistisk präst kan jag bara tillägga att världen är större än bara vi här.

– Det bör vi tänka på.