04 mar 2015 06:00

04 mar 2015 06:00

Samverkan är nyckelord

INTEGRATIONSUTVECKLARE: Ny på jobbet

Emma Gustafsson, 32 år, är ny integrationsutvecklare i Tibro kommun. Hon tillträdde den nyinrättade tjänsten den 23 februari. Hennes uppdrag är att arbeta med integration tillsammans med förvaltningar, föreningar, organisationer, kyrkor och kommuninvånare.

Emma Gustafsson, 32 år, är ny integrationsutvecklare i Tibro kommun. Hon tillträdde den nyinrättade tjänsten den 23 februari. Hennes uppdrag är att arbeta med integration tillsammans med förvaltningar, föreningar, organisationer, kyrkor och kommuninvånare.