10 mar 2015 15:30

10 mar 2015 15:45

Maria ordförande i Hörnebo SK

ÅRSMÖTE

Maria Bergqvist är vald till ordförande i Hörnebo SK.

HSK har haft sitt årmöte och valt sina styrelseledamöter för innevarande år. Den nya styrelsen för 2015 består ordförande Maria Bergqvist och vice ordförande Janne Eriksson samt sekreterare Carolin Johansson, kassör Mari Apelgren och ledamöterna Roger Henberg och Roger Heder samt suppleant Karina Karlsson.

I valberedning sitter Anders Ljung, Jan Henningsson och Bengt Palmér.

Maria Bergqvist är vald till ordförande i Hörnebo SK.

HSK har haft sitt årmöte och valt sina styrelseledamöter för innevarande år. Den nya styrelsen för 2015 består ordförande Maria Bergqvist och vice ordförande Janne Eriksson samt sekreterare Carolin Johansson, kassör Mari Apelgren och ledamöterna Roger Henberg och Roger Heder samt suppleant Karina Karlsson.

I valberedning sitter Anders Ljung, Jan Henningsson och Bengt Palmér.