11 mar 2015 06:00

11 mar 2015 06:00

Plus 13,3 miljoner 2014 för Tibro kommun

KOMMUNBUDGETEN

Tibro kommun redovisar ett positivt resultat på 13,3 miljoner 2014 jämfört med budgeterade 1,8 miljoner.

Alla nämnder redovisar överskott gentemot budget, störst överskott, fyra miljoner, fick barn och utbildningsnämnden, bun. Det är första gången sedan 2009 som bun har ett överskott.

Investeringsnivån för kommunen låg på 20,8 miljoner - de två stora investeringarna är Ängens förskola 7,5 miljoner och fjärrvärmen till Häggetorp 3,2 miljoner.

Tibro kommun redovisar ett positivt resultat på 13,3 miljoner 2014 jämfört med budgeterade 1,8 miljoner.

Alla nämnder redovisar överskott gentemot budget, störst överskott, fyra miljoner, fick barn och utbildningsnämnden, bun. Det är första gången sedan 2009 som bun har ett överskott.

Investeringsnivån för kommunen låg på 20,8 miljoner - de två stora investeringarna är Ängens förskola 7,5 miljoner och fjärrvärmen till Häggetorp 3,2 miljoner.