12 mar 2015 06:00

12 mar 2015 19:04

Fräschar upp placeringspolicyn

Den låga räntenivån gör att Tibro kommunska ser över sin placeringspolicy från 2003 för förvaltningen av kommunens pensionsmedel på 70-80 miljoner.

De likvida tillgångarna ska vara ett tillskott för att möta de högre kostnaderna för pensioner medan avkastningen används för att höja kommunbidragen till kommunens nämnder. Enligt kommunalrådet Rolf Eriksson (S) kommer troligen en större del än förut att placeras i aktier. Förvaltare är Alfred Berg.

De likvida tillgångarna ska vara ett tillskott för att möta de högre kostnaderna för pensioner medan avkastningen används för att höja kommunbidragen till kommunens nämnder. Enligt kommunalrådet Rolf Eriksson (S) kommer troligen en större del än förut att placeras i aktier. Förvaltare är Alfred Berg.