13 mar 2015 20:07

13 mar 2015 20:07

Bilder från Tanzania

Kyrkans fastekampanj avslutas på Palmsöndagen den 29 mars.

På söndag den 15 mars är det kyrklunch i Ransberg efter gudstjänsten och Thorbjörn Posth, Töreboda, berättar och visar bilder från sin stipendietid i höstas i Tanzania.

På söndag den 15 mars är det kyrklunch i Ransberg efter gudstjänsten och Thorbjörn Posth, Töreboda, berättar och visar bilder från sin stipendietid i höstas i Tanzania.