24 mar 2015 17:56

24 mar 2015 17:56

Martin tar över klubban

ÅRSMÖTE: Skifte efter 10 år

Vid Tibro reumatikerförenings årsmöte avgick Lena Bärndal som ordförande efter 10 år på ordförandeposten. Till ny ordförande valdes Martin Sjöhem.

Valen på årsmötet blev i övrigt enligt följande.

Kassör är Marianne Andersson och sekreterare Eva Sundelius.

Övriga ledamöter Lena Berndal, Gerd Waltersson, Eva Bryngelsson och Geza Szabo.

Siv Lundgren avtackades för sina många år i styrelsen.

Under året 2014 har många cirklar hållits till exempel i att sy, måla akvarell, läsa, matlagning för herrar, friskvård och stavgång.

Övriga aktiviteter

Övriga aktiviteter har bland annat varit en vårresa, en hälsoresa till Ungern, höstmötet och en julfest.

Dessutom har olika diagnosträffar anordnats under verksamhetsåret.

Valen på årsmötet blev i övrigt enligt följande.

Kassör är Marianne Andersson och sekreterare Eva Sundelius.

Övriga ledamöter Lena Berndal, Gerd Waltersson, Eva Bryngelsson och Geza Szabo.

Siv Lundgren avtackades för sina många år i styrelsen.

Under året 2014 har många cirklar hållits till exempel i att sy, måla akvarell, läsa, matlagning för herrar, friskvård och stavgång.

Övriga aktiviteter

Övriga aktiviteter har bland annat varit en vårresa, en hälsoresa till Ungern, höstmötet och en julfest.

Dessutom har olika diagnosträffar anordnats under verksamhetsåret.