25 mar 2015 20:37

25 mar 2015 20:37

"Bygg en ny stor förskola i Tibro!"

MOTION: KD och M fördjupar samarbetet

KD och M fördjupar sitt samarbete genom en första gemensam motion till kommunfullmäktige. De vill att Tibro kommun bygger en ny stor förskola med fem avdelningar.

Moderaterna och Kristdemokraterna har som en del av sitt samarbete genom PeO Andersson respektive Maria Marić lämnat en gemensam motion till fullmäktige där de lyfter frågan om nya förskolelokaler i Tibro.

Spännande förnyelse

– Ett spännande förnyelsearbete har påbörjats för att kunna förverkliga framtidens skolor i Tibro, säger Marić i ett pressmeddelande.

– Vi känner starkt för detta projekt, men vill samtidigt betona att de stora behov som finns inom förskolan för den skull inte får komma i skymundan,

Det finns ett akut behov av en ny permanent förskoleavdelning, men i förlängningen behövs minst fem avdelningar för att kunna minska gruppstorlekarna generellt och för att möta de stora barngrupper som finns i Tibro menar de.

– Det är naturligtvis positivet för hela samhället att Tibro växer och att det finns många barn.

Men istället för att flytta runt barnen och personalen i de lokaler kommunen råkar ha ledig och öppna kortlivade tillfälliga avdelningar till stora kostnader för att möta vårens toppar i barnomsorgskön vill de att det byggs en ny större förskola.

– Med en större förskola finns möjlighet att skapa luft i systemet för att kunna möta de föräldrar som söker barnomsorg i en etablerad och trygg miljö.

Moderaterna och Kristdemokraterna har som en del av sitt samarbete genom PeO Andersson respektive Maria Marić lämnat en gemensam motion till fullmäktige där de lyfter frågan om nya förskolelokaler i Tibro.

Spännande förnyelse

– Ett spännande förnyelsearbete har påbörjats för att kunna förverkliga framtidens skolor i Tibro, säger Marić i ett pressmeddelande.

– Vi känner starkt för detta projekt, men vill samtidigt betona att de stora behov som finns inom förskolan för den skull inte får komma i skymundan,

Det finns ett akut behov av en ny permanent förskoleavdelning, men i förlängningen behövs minst fem avdelningar för att kunna minska gruppstorlekarna generellt och för att möta de stora barngrupper som finns i Tibro menar de.

– Det är naturligtvis positivet för hela samhället att Tibro växer och att det finns många barn.

Men istället för att flytta runt barnen och personalen i de lokaler kommunen råkar ha ledig och öppna kortlivade tillfälliga avdelningar till stora kostnader för att möta vårens toppar i barnomsorgskön vill de att det byggs en ny större förskola.

– Med en större förskola finns möjlighet att skapa luft i systemet för att kunna möta de föräldrar som söker barnomsorg i en etablerad och trygg miljö.