30 mar 2015 22:13

30 mar 2015 22:13

Ansvarsfrihet för fullmäktige

REVISIONSBERÄTTELSEN

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och enskilda ledamöter i Tibro kommun för budgetåret 2014.

Men man bedömer samtidigt att förbättringar måste göras inom internkontrollen och att risker ska bedömas och rapporteras.

Ängens förskola skulle ha fått kosta 6,4 miljoner men kostade 11,4 miljoner.

Men man bedömer samtidigt att förbättringar måste göras inom internkontrollen och att risker ska bedömas och rapporteras.

Ängens förskola skulle ha fått kosta 6,4 miljoner men kostade 11,4 miljoner.