31 mar 2015 06:00

31 mar 2015 06:00

Alda in i SKL

FOLKPARTIET: Ersättare i beredning

17 av 25 folkpartister är nya i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

En av dem är Tibros Alda Danial, ersättare i beredningen för kultur och fritid, och detta uppmuntras förstås av Claes Jägevall.

En av dem är Tibros Alda Danial, ersättare i beredningen för kultur och fritid, och detta uppmuntras förstås av Claes Jägevall.