31 mar 2015 17:41

31 mar 2015 17:41

Medborgarförslag om skola

Hanna Wards medborgarförslag om fler förberedelseklasser har nått fullmäktige som beslöt att skicka det för beredning.

I dag åker alla f-5-barn till Ransbergs skola. Hanna menar att det ur integrationsynpunkt är bättre att de tillhör den skola där de ska klassplaceras.

I dag åker alla f-5-barn till Ransbergs skola. Hanna menar att det ur integrationsynpunkt är bättre att de tillhör den skola där de ska klassplaceras.