07 apr 2015 12:34

07 apr 2015 12:34

Har bildat företagarnätverk

NÄRINGSLIV: "Företagande, arbete, utbildning"

Ett företagarnätverk har startats av KD-medlemmar i Tibro och Tidaholm. I framtiden kommer medlemmar från alla Skaraborgs kommuner att involveras.

Nyligen startades Skaraborgs Kristdemokratiska Företagarnätverk under namnet ”Företagande, arbete, utbildning”.

– Vi som engagerar oss i rådet intresserar oss för företagandefrågor och vill se en tidig koppling mellan arbetsliv och skola, säger Maria Marić, som är KD:s gruppledare i Tibro.

Vid mötet i Tibro diskuterades hur de kan verka för starkare samverkan mellan lokala företag och skolor i syfte att ge bättre praktikplatser och skapa intresse bland unga att bilda egna företag.

– Som kristdemokrater ser vi att varje person har huvudansvaret för sitt eget liv men att vi även har ett ansvar för vår nästa.

– Därför behövs såväl trygga föräldrar som skolor med framtidsfokus för att fostra våra unga att kunna stå på egna ben.

Nyligen startades Skaraborgs Kristdemokratiska Företagarnätverk under namnet ”Företagande, arbete, utbildning”.

– Vi som engagerar oss i rådet intresserar oss för företagandefrågor och vill se en tidig koppling mellan arbetsliv och skola, säger Maria Marić, som är KD:s gruppledare i Tibro.

Vid mötet i Tibro diskuterades hur de kan verka för starkare samverkan mellan lokala företag och skolor i syfte att ge bättre praktikplatser och skapa intresse bland unga att bilda egna företag.

– Som kristdemokrater ser vi att varje person har huvudansvaret för sitt eget liv men att vi även har ett ansvar för vår nästa.

– Därför behövs såväl trygga föräldrar som skolor med framtidsfokus för att fostra våra unga att kunna stå på egna ben.