08 apr 2015 06:00

08 apr 2015 06:00

Så kan Tibro bli modernt

KOMMUNPOLITIK: Moderaterna vill förnya bangårdsområdet

Låt Tibros gamla bangårdsområde få influenser från Highline Park i New York. Det förslaget lanseras nu av moderaterna i en motion till fullmäktige.

Moderaterna i Tibro har i dagarna lämnat in fyra motioner till kommunfullmäktige i syfte att göra kommunen attraktivare och mer modern.

Förnya området

Partiet vill bevara kommunens gamla brandfordon, förnya centrala järnvägsområdet till en trevlig park á la New York, ha fri wi-fi på båda torgen och skapa en app för guidning så att Tibros historia blir mer lättillgänglig via egen guidning till fots, cykel eller bil.

Det gamla bangårdsområdets regelbundna trafik upphörde för snart 30 år och det som är kvar tycker (M) är ”en skamfläck”.

”Det skapar en bild av Tibro att vi är en ort på nedåtgående och så är ju inte verkligheten utan invånarantalet har ökat med flera hundra personer de sista åren”, skriver partiet i en av motionerna.

(M) vill att Samhällsbyggnad utreder möjligheter och kostnader för att försköna centrum till en nivå som Tibroborna kan vara stolta över.

Spännande yta

Om Järnvägsparken och ett promenadstråk skriver partiet att ”parken skulle kunna anläggas på ett sätt så att trafik kan återupptas om det blir aktuellt. Som exempel för idén kan man ha Highline Park i New York. En nedlagd järnvägslinje med ett centralt läge som blivit en spännande och attraktiv rekreationsyta där karaktären av att det fortfarande är en järnväg bevarats. Det är trevliga planteringar och sittbänkar, någon mindre scen samt en del konstverk som utsmyckning”.

– Och ett promenadstråk skulle kunna fortsätta ända ut till Fågelviksleden, säger PeO Andersson till SLA.

Motion om brandfordon

Tibro kommun har brandfordon som sedan länge är tagna ur bruk. En hästdragen vagn som stått uppställd vid Vårdcentralen i många år inköpt av Kyrkefalla-Mofalla brandstodsbolag en gång i tiden, den gamla Tidaholmarn och bananbilen som är byggd på TUA-verken.

Moderaterna vill att kultur och fritid undersöker möjligheter och förutsättningar att visa fordonen för allmänheten i en trevlig och uppvärmd miljö.

Om fri wi-fi på torgen:

– Våra smartphones, Ipads och liknande är för de flesta av oss en naturlig del av vardagen och vi är uppkopplade nästan alltid. I den renoverade Gallerian är fri wi-fi på gång, jättebra, det är en fin service till Tibrobor och besökare.

Gratis wi-fi

(M) föreslår att Tibro Energi och Tibrobyggen får undersöka möjligheter och kostnader för att erbjuda Tibrobor och besökare wi-fi också på Lilla och Stora Torget och att Tibro Energi (bredband) och Tibrobyggen kan bjuda på denna torgservice.

Genom museets antikvarie Eva Thörn har Tibro tillgång till guidade bussturer och promenader om Tibros historia:

App om historien

– Eva har en kunskap om Tibro som gärna fler bör få del av, detta koncept kan utvecklas med cykelturer. Man kan skapa en berättad historia på talbok som kombineras med en karta för att besökare och Tibrobor själva ska kunna uppleva Tibros historia.

Moderaterna föreslår att fullmäktige ger kultur och fritid i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skapa appen.

Moderaterna i Tibro har i dagarna lämnat in fyra motioner till kommunfullmäktige i syfte att göra kommunen attraktivare och mer modern.

Förnya området

Partiet vill bevara kommunens gamla brandfordon, förnya centrala järnvägsområdet till en trevlig park á la New York, ha fri wi-fi på båda torgen och skapa en app för guidning så att Tibros historia blir mer lättillgänglig via egen guidning till fots, cykel eller bil.

Det gamla bangårdsområdets regelbundna trafik upphörde för snart 30 år och det som är kvar tycker (M) är ”en skamfläck”.

”Det skapar en bild av Tibro att vi är en ort på nedåtgående och så är ju inte verkligheten utan invånarantalet har ökat med flera hundra personer de sista åren”, skriver partiet i en av motionerna.

(M) vill att Samhällsbyggnad utreder möjligheter och kostnader för att försköna centrum till en nivå som Tibroborna kan vara stolta över.

Spännande yta

Om Järnvägsparken och ett promenadstråk skriver partiet att ”parken skulle kunna anläggas på ett sätt så att trafik kan återupptas om det blir aktuellt. Som exempel för idén kan man ha Highline Park i New York. En nedlagd järnvägslinje med ett centralt läge som blivit en spännande och attraktiv rekreationsyta där karaktären av att det fortfarande är en järnväg bevarats. Det är trevliga planteringar och sittbänkar, någon mindre scen samt en del konstverk som utsmyckning”.

– Och ett promenadstråk skulle kunna fortsätta ända ut till Fågelviksleden, säger PeO Andersson till SLA.

Motion om brandfordon

Tibro kommun har brandfordon som sedan länge är tagna ur bruk. En hästdragen vagn som stått uppställd vid Vårdcentralen i många år inköpt av Kyrkefalla-Mofalla brandstodsbolag en gång i tiden, den gamla Tidaholmarn och bananbilen som är byggd på TUA-verken.

Moderaterna vill att kultur och fritid undersöker möjligheter och förutsättningar att visa fordonen för allmänheten i en trevlig och uppvärmd miljö.

Om fri wi-fi på torgen:

– Våra smartphones, Ipads och liknande är för de flesta av oss en naturlig del av vardagen och vi är uppkopplade nästan alltid. I den renoverade Gallerian är fri wi-fi på gång, jättebra, det är en fin service till Tibrobor och besökare.

Gratis wi-fi

(M) föreslår att Tibro Energi och Tibrobyggen får undersöka möjligheter och kostnader för att erbjuda Tibrobor och besökare wi-fi också på Lilla och Stora Torget och att Tibro Energi (bredband) och Tibrobyggen kan bjuda på denna torgservice.

Genom museets antikvarie Eva Thörn har Tibro tillgång till guidade bussturer och promenader om Tibros historia:

App om historien

– Eva har en kunskap om Tibro som gärna fler bör få del av, detta koncept kan utvecklas med cykelturer. Man kan skapa en berättad historia på talbok som kombineras med en karta för att besökare och Tibrobor själva ska kunna uppleva Tibros historia.

Moderaterna föreslår att fullmäktige ger kultur och fritid i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skapa appen.