10 apr 2015 05:00

10 apr 2015 05:00

Bakläxa om endurospår

TIBRO: Länsstyrelsen upphäver Mös-beslut om träningsbana

Endurobanan vid Laggaretomten fick inte tillstånd på rätt grunder. Ansökan var inte fullständig anser Länsstyrelsen i Västra Götaland som ger miljönämnden bakläxa för handläggningen.

Därmed upphäver också länsstyrelsen det tidigare beslutet gällande enduroslingan utanför Tibro.

Oväntat besked

Ett oväntat besked för Tibro MK som använt banan under vintern för delar av sin träningsverksamhet. Endurosektionens ordförande Göran Andersson säger att föreningen lagt ned många ideella timmar på att göra spåret färdigt, men vill inte kommentera beslutet än.

– Jag har inte läst det och kan därför inte säga något nu, säger han.

Lång process

Processen kring träningsspåret har pågått sedan 2012 då Tibro MK gjorde en anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Laggaretomten, söder om Fagersanna.

I mars 2013 meddelade Miljösamverkan östra Skaraborg i ett delegationsbeslut sex försiktighetspunkter som ska gälla för träningsspåret.

Sedan dess har de juridiska turerna malt. Markägare i området samt jakträttsinnehavare som klagade nekade först möjligheten då Mös bedömde att deras klagomål kommit in för sent.

Störande

När de i stället begärde omprövning av beslutet, fick de nej. Sex personer överklagade vidare och pekade på att samråd inte hade genomförts, att träningsspåret skulle vara starkt störande för natur och för friluftsliv i området.

Nu får de rätt hos länsstyrelsen som skriver att underlaget till Tibro MK:s anmälan endast utgörs av en karta med den tilltänkta banas sträckning och noteringar om var spångar och broar behöver byggas.

Otillräckligt

Det är otillräckligt skriver länsstyrelsen som menar att Mös inte har kunnat bedöma verksamhetens art, omfattning och miljöeffekter. Inte heller har Mös kunnat ta ställning till vilka enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken och därför ska lämnas tillfälle att yttra sig över anmälan.

Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, har fram till 29 april på sig att överklaga beslutet eller göra om handläggningen.

– Det är de två alternativ som finns och vi måste titta mer på länsstyrelsen innan vi säger något om hur vi går vidare. säger Eva Berglund, ställföreträdande miljöchef på Miljösamverkan östra Skaraborg.

Hon bedömer i nuläget inte att länsstyrelsen besked innebär ett omedelbart förbud för att använda träningsslingan och säger att det inte kommit in några klagomål mot verksamheten under vintern.

Därmed upphäver också länsstyrelsen det tidigare beslutet gällande enduroslingan utanför Tibro.

Oväntat besked

Ett oväntat besked för Tibro MK som använt banan under vintern för delar av sin träningsverksamhet. Endurosektionens ordförande Göran Andersson säger att föreningen lagt ned många ideella timmar på att göra spåret färdigt, men vill inte kommentera beslutet än.

– Jag har inte läst det och kan därför inte säga något nu, säger han.

Lång process

Processen kring träningsspåret har pågått sedan 2012 då Tibro MK gjorde en anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Laggaretomten, söder om Fagersanna.

I mars 2013 meddelade Miljösamverkan östra Skaraborg i ett delegationsbeslut sex försiktighetspunkter som ska gälla för träningsspåret.

Sedan dess har de juridiska turerna malt. Markägare i området samt jakträttsinnehavare som klagade nekade först möjligheten då Mös bedömde att deras klagomål kommit in för sent.

Störande

När de i stället begärde omprövning av beslutet, fick de nej. Sex personer överklagade vidare och pekade på att samråd inte hade genomförts, att träningsspåret skulle vara starkt störande för natur och för friluftsliv i området.

Nu får de rätt hos länsstyrelsen som skriver att underlaget till Tibro MK:s anmälan endast utgörs av en karta med den tilltänkta banas sträckning och noteringar om var spångar och broar behöver byggas.

Otillräckligt

Det är otillräckligt skriver länsstyrelsen som menar att Mös inte har kunnat bedöma verksamhetens art, omfattning och miljöeffekter. Inte heller har Mös kunnat ta ställning till vilka enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken och därför ska lämnas tillfälle att yttra sig över anmälan.

Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, har fram till 29 april på sig att överklaga beslutet eller göra om handläggningen.

– Det är de två alternativ som finns och vi måste titta mer på länsstyrelsen innan vi säger något om hur vi går vidare. säger Eva Berglund, ställföreträdande miljöchef på Miljösamverkan östra Skaraborg.

Hon bedömer i nuläget inte att länsstyrelsen besked innebär ett omedelbart förbud för att använda träningsslingan och säger att det inte kommit in några klagomål mot verksamheten under vintern.