13 apr 2015 17:56

13 apr 2015 17:56

Sex hönor utan tupp

MILJÖNÄMNDEN

Miljönämnden Östra Skaraborg har sagt ja till att en boende i Tibro tätort får ha sex hönor på tomten. Men ingen tupp. Det handlar om en fastighet på Dalviksgatan som får ha hönsen under förutsättning att gödselhanteringen sker så att olägenhet inte uppkommer.

Miljönämnden Östra Skaraborg har sagt ja till att en boende i Tibro tätort får ha sex hönor på tomten. Men ingen tupp. Det handlar om en fastighet på Dalviksgatan som får ha hönsen under förutsättning att gödselhanteringen sker så att olägenhet inte uppkommer.