13 apr 2015 17:55

13 apr 2015 17:55

Tibrokvinna anmäler byggföretag

ARN: Tvist om tak- och badrumsjobb

En kvinna i Tibro har anmält ett byggföretag i Skövde till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.
Tvisten gäller ett byggjobb som kvinnan inte är nöjd med.

Hon beställde renoveringsarbetet den 17 mars och fick det gjort i tid, betalade 32 000 kronor men klagade den 25 mars hos företaget på fel och fick en säkning av priset med 12 000 kronor.

Tilläggsfaktura

Nu har hon fått en tilläggsfaktura på 9 000 kronor som hon dock bestritt och vänt sig till Arn för att få hjälp med.

Det var den 31 mars som byggföretaget accepterade att sänka priset, men man godtog inte reklamationen. Det vill säga att arbetet inte skulle vara fackmannamässigt utfört.

Enligt anmälan har företaget meddelat att man inte ville ha något mer med Tibrokvinnan att göra fortsättningsvis.

Tibrokvinnan kräver nu förutom åtgärdande av fel en makulering av tilläggsfakturan från företaget på 9 000 kronor och om felen inte rättas till också en kompensation om hon måste anlita ett annat företag till att utföra jobbet.

Det beställda arbetet betod i att ta bort och ersätta takpannor, takpapp, läkt, hängrännor och stuprör och forsla bort detta samt montera upp ett nytt tak med takstege och nödvändiga plåtar plus allt annat material som krävs för att utföra arbetet enligt gällande standard.

En upphöjning av sista raden takpannor behöver också göras för att få plats med hängränna och montering av fönster påpekar kvinnan i sin anmälan till Arn.

Tvisten handlar även om rivning av badrumsgolv, väggar och övriga inventarier, montering av nya plywoodskivor, spånplatta och våtrumsgipsskivor och bortforsling av gammalt material.

Hon beställde renoveringsarbetet den 17 mars och fick det gjort i tid, betalade 32 000 kronor men klagade den 25 mars hos företaget på fel och fick en säkning av priset med 12 000 kronor.

Tilläggsfaktura

Nu har hon fått en tilläggsfaktura på 9 000 kronor som hon dock bestritt och vänt sig till Arn för att få hjälp med.

Det var den 31 mars som byggföretaget accepterade att sänka priset, men man godtog inte reklamationen. Det vill säga att arbetet inte skulle vara fackmannamässigt utfört.

Enligt anmälan har företaget meddelat att man inte ville ha något mer med Tibrokvinnan att göra fortsättningsvis.

Tibrokvinnan kräver nu förutom åtgärdande av fel en makulering av tilläggsfakturan från företaget på 9 000 kronor och om felen inte rättas till också en kompensation om hon måste anlita ett annat företag till att utföra jobbet.

Det beställda arbetet betod i att ta bort och ersätta takpannor, takpapp, läkt, hängrännor och stuprör och forsla bort detta samt montera upp ett nytt tak med takstege och nödvändiga plåtar plus allt annat material som krävs för att utföra arbetet enligt gällande standard.

En upphöjning av sista raden takpannor behöver också göras för att få plats med hängränna och montering av fönster påpekar kvinnan i sin anmälan till Arn.

Tvisten handlar även om rivning av badrumsgolv, väggar och övriga inventarier, montering av nya plywoodskivor, spånplatta och våtrumsgipsskivor och bortforsling av gammalt material.