15 apr 2015 18:55

15 apr 2015 21:16

"Inga bevis för IS-rekrytering i Tibro"

Eriksson (S) avvisar SD-utspel som ryktesspridning

Försöker IS rekrytera folk i Tibro? Enligt SD förekommer detta. Men enligt kommunalrådet Rolf Eriksson (S) finns det inga bevis för att en sådan rekrytering ägt rum i Tibro och att det handlar om ryktesspridning.

Kommunens säkerhetsansvarige Rune Eriksson informerade den 17 mars kommunstyrelsen om den våldsbejakande extremismens utbredning i samhället och hur kommunen ska arbeta med frågan.

Rune Eriksson om förebyggande arbete:

– Det absolut viktigaste är att alla medborgare engagerar sig så att integrationen i kommunen fungerar.

Interpellation från SD

Den 29 mars ställde SD i Tibro genom en interpellation tre frågor till kommunalrådet Rolf Eriksson (S) om hur kommunen tänker agera när det gäller den våldsbejakande extremismen. Frågor som han ska besvara i fullmäktige den 27 april.

SD:s Åse Nicklasson, Kristoffer By och Peter Björklund säger att det har kommit till deras kännedom att rekrytering till IS förekommer i Tibro.

– En allmän uppfattning i Sverige är att kommunerna står handfallna inför det faktum att många islamister väljer att åka till detta krig eller hjälper till med spridningen av terroristernas budskap.

”Rekryteringen känd”

Åse Nicklasson, SD, ledamot i kommunstyrelsen:

– I kommunen är rekryteringen sedan en tid känd, men vi efterfrågar en större öppenhet från Tibro kommuns sida och anser att detta med våldsbejakande extremism är ett djupt allvarligt problem.

SD:s tre frågor är dessa:

– När kommer allmänheten att bli informerad om att det pågår rekrytering av IS i vår kommun?

– Har Tibro kommun någon form av plan för att agera mot dessa organisationer och förhindra eller försvåra att fler människor ansluter sig till terrororganisationer?

– Har Tibro kommun någon form av plan för att agera mot återvändande jihadister och vad har i så fall gjorts?

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S):

– När det gäller information till allmänheten ansvarar säkerhetspolisen för detta i Skaraborg efter ett beslut i den lokala styrgrupp som leds av säkerhetspolisen.

Styrgruppen

Styrgruppen har representanter från olika kommunala verksamheter och Polisområde Skaraborg och säkerhetspolisen har tillsammans med samtliga 15 kommuner i Skaraborg inlett ett samarbete mot våldsbejakande extremism på uppdrag av den nationella samordnaren Mona Sahlin.

På frågan om egen kommunal plan säger Eriksson:

– I Tibro pågår sedan många år ett arbete med att på olika sätt integrera nyanlända in i det svenska samhället. Integration är alla människors ansvar. Genom att människor möts skapas förtroende och tillit.

– Detta arbete genomsyrar kommunens alla förvaltningar. Allt från de första mötena vid mottagandet till förskola, skola, SFI, praktik och arbetet i våra olika föreningar och nätverk.

Återvändare

Om hur kommunen tänker agera mot återvändande från krigszoner:

– Det är säkerhetspolisens sak att ta kontakt med dessa. Kommunens socialtjänst kan om man får vetskap om problem på olika sätt hjälpa familjer eller individer som behöver ett stöd.

Inga bevis

– I övrigt finns det inga bevis för att någon från Tibro åkt iväg till någon krigszon och inte heller att någon återvänt. Det finns heller inga bevis för att rekrytering har skett i Tibro. Ryktesspridning om detta skapar misstänksamhet och försvårar integrationsarbetet, som handlar om att bygga Tibro kommuns framtid.

Tibros oppositionsrådet Alda Danial (FP):

– Vi ska inte glömma när vi pratar om extremism att de flesta människor som flytt till Sverige och Tibro har gjort det för att komma bort från IS. Av de drygt 85 000 människor som kommit till Sverige är det ungefär 200 personer som åkt ner för att kriga med IS. De allra flesta flyr från krig, kaos och förstörelse.

Kommunens säkerhetsansvarige Rune Eriksson informerade den 17 mars kommunstyrelsen om den våldsbejakande extremismens utbredning i samhället och hur kommunen ska arbeta med frågan.

Rune Eriksson om förebyggande arbete:

– Det absolut viktigaste är att alla medborgare engagerar sig så att integrationen i kommunen fungerar.

Interpellation från SD

Den 29 mars ställde SD i Tibro genom en interpellation tre frågor till kommunalrådet Rolf Eriksson (S) om hur kommunen tänker agera när det gäller den våldsbejakande extremismen. Frågor som han ska besvara i fullmäktige den 27 april.

SD:s Åse Nicklasson, Kristoffer By och Peter Björklund säger att det har kommit till deras kännedom att rekrytering till IS förekommer i Tibro.

– En allmän uppfattning i Sverige är att kommunerna står handfallna inför det faktum att många islamister väljer att åka till detta krig eller hjälper till med spridningen av terroristernas budskap.

”Rekryteringen känd”

Åse Nicklasson, SD, ledamot i kommunstyrelsen:

– I kommunen är rekryteringen sedan en tid känd, men vi efterfrågar en större öppenhet från Tibro kommuns sida och anser att detta med våldsbejakande extremism är ett djupt allvarligt problem.

SD:s tre frågor är dessa:

– När kommer allmänheten att bli informerad om att det pågår rekrytering av IS i vår kommun?

– Har Tibro kommun någon form av plan för att agera mot dessa organisationer och förhindra eller försvåra att fler människor ansluter sig till terrororganisationer?

– Har Tibro kommun någon form av plan för att agera mot återvändande jihadister och vad har i så fall gjorts?

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S):

– När det gäller information till allmänheten ansvarar säkerhetspolisen för detta i Skaraborg efter ett beslut i den lokala styrgrupp som leds av säkerhetspolisen.

Styrgruppen

Styrgruppen har representanter från olika kommunala verksamheter och Polisområde Skaraborg och säkerhetspolisen har tillsammans med samtliga 15 kommuner i Skaraborg inlett ett samarbete mot våldsbejakande extremism på uppdrag av den nationella samordnaren Mona Sahlin.

På frågan om egen kommunal plan säger Eriksson:

– I Tibro pågår sedan många år ett arbete med att på olika sätt integrera nyanlända in i det svenska samhället. Integration är alla människors ansvar. Genom att människor möts skapas förtroende och tillit.

– Detta arbete genomsyrar kommunens alla förvaltningar. Allt från de första mötena vid mottagandet till förskola, skola, SFI, praktik och arbetet i våra olika föreningar och nätverk.

Återvändare

Om hur kommunen tänker agera mot återvändande från krigszoner:

– Det är säkerhetspolisens sak att ta kontakt med dessa. Kommunens socialtjänst kan om man får vetskap om problem på olika sätt hjälpa familjer eller individer som behöver ett stöd.

Inga bevis

– I övrigt finns det inga bevis för att någon från Tibro åkt iväg till någon krigszon och inte heller att någon återvänt. Det finns heller inga bevis för att rekrytering har skett i Tibro. Ryktesspridning om detta skapar misstänksamhet och försvårar integrationsarbetet, som handlar om att bygga Tibro kommuns framtid.

Tibros oppositionsrådet Alda Danial (FP):

– Vi ska inte glömma när vi pratar om extremism att de flesta människor som flytt till Sverige och Tibro har gjort det för att komma bort från IS. Av de drygt 85 000 människor som kommit till Sverige är det ungefär 200 personer som åkt ner för att kriga med IS. De allra flesta flyr från krig, kaos och förstörelse.