17 apr 2015 17:10

17 apr 2015 21:26

Tibrokök konsoliderar köksmarknaden

Under onsdagen träffades en uppgörelse mellan ägarna bakom Tibrokök och ägarna till Kungsäter Kök i Varberg kring förvärv av verksamheten i Varberg samt Kungsäter Kök i Stockholm ABmed dess 27 anställda och med en omsättning om cirka 40 miljoner i produktionsledet.

– Vi ser mycket positivt på den träffade affärsuppgörelsen då det finns oerhört stora synergieffekter att hämta hem mellan de båda köksproducenterna, säger vd Fredrik Hellman på Tibrokök i pressmeddelande.

I ett pressmeddelande säger Tibrokök vidare att förvärvet och övertagandet av verksamheten har föregåtts av ”ett intimt och lyckosamt samarbetsavtal som på ett naturligt sätt utvecklats mot affären” som träffades mellan parterna i Varberg.

Bakom det nybildade ägarbolaget med de båda dotterbolagen med tillverkning av kök står ägarna till Tibrokök, Mikael Lundqvist, Fredrik Hellman och Christian Josefsson och från Kungsäter Kök, Jonas Wendel.

Man uppger att förvärvet är ett naturligt steg i den strategi som fastslagits av ägargruppen bakom Tibrokök, där man med tydlighet sett en utveckling mot fortsatt konsolidering av branschen.

Den nya ägargruppen ser en stark egen tillväxttakt och utesluter inte ytterligare förvärv.

Ägargruppen ser också styrkan med ett starkt och expansivt återförsäljarnät och med en målsättning att täcka Norden i segmentet

premiumkök.

För närvarande ingår varumärkena Tibrokök, Kungsäter Kök, Kungsäter Exklusiv och Canadaköket i gruppens varumärkesportfölj.

– Vi ser mycket positivt på den träffade affärsuppgörelsen då det finns oerhört stora synergieffekter att hämta hem mellan de båda köksproducenterna, säger vd Fredrik Hellman på Tibrokök i pressmeddelande.

I ett pressmeddelande säger Tibrokök vidare att förvärvet och övertagandet av verksamheten har föregåtts av ”ett intimt och lyckosamt samarbetsavtal som på ett naturligt sätt utvecklats mot affären” som träffades mellan parterna i Varberg.

Bakom det nybildade ägarbolaget med de båda dotterbolagen med tillverkning av kök står ägarna till Tibrokök, Mikael Lundqvist, Fredrik Hellman och Christian Josefsson och från Kungsäter Kök, Jonas Wendel.

Man uppger att förvärvet är ett naturligt steg i den strategi som fastslagits av ägargruppen bakom Tibrokök, där man med tydlighet sett en utveckling mot fortsatt konsolidering av branschen.

Den nya ägargruppen ser en stark egen tillväxttakt och utesluter inte ytterligare förvärv.

Ägargruppen ser också styrkan med ett starkt och expansivt återförsäljarnät och med en målsättning att täcka Norden i segmentet

premiumkök.

För närvarande ingår varumärkena Tibrokök, Kungsäter Kök, Kungsäter Exklusiv och Canadaköket i gruppens varumärkesportfölj.