21 apr 2015 06:00

21 apr 2015 06:00

Ett 80 tal underhölls av Tibrobälgarna

HÖNSA BYGDEGÅRD: Musikkafé i Hönsa

Bygdegårdens intresseförening i Hönsa bjöd in till musikkafé på söndagseftermiddagen.

Tibrobälgarna är en glad samling musiker som startade omkring 1984 och har spelat sedan dess. Det är bara två spelmän som är kvar sedan starten, Uno Carlsson och Sune Gustavsson och det kommer nya spelmän allt eftersom.

Det är några damer som också spelar med, men för dagen var det åtta herrar och många instrument trakteras. Dragspel, gitarr, fiol, nyckelharpa, basfiol, klarinett, saxofon och durspel. De började med lördagsvalsen, men eftersom det var söndag döpte Ulf Pettersson tillfälligtvis om den till söndagsvalsen.

Efter kaffet blev det mer musik och spelmännen bjöd också på några sångnummer och musikaliska soloframträdanden.

Tibrobälgarna är en glad samling musiker som startade omkring 1984 och har spelat sedan dess. Det är bara två spelmän som är kvar sedan starten, Uno Carlsson och Sune Gustavsson och det kommer nya spelmän allt eftersom.

Det är några damer som också spelar med, men för dagen var det åtta herrar och många instrument trakteras. Dragspel, gitarr, fiol, nyckelharpa, basfiol, klarinett, saxofon och durspel. De började med lördagsvalsen, men eftersom det var söndag döpte Ulf Pettersson tillfälligtvis om den till söndagsvalsen.

Efter kaffet blev det mer musik och spelmännen bjöd också på några sångnummer och musikaliska soloframträdanden.