28 apr 2015 13:21

28 apr 2015 13:21

Han är ny ledamot i TMF:s styrelse

TMF

Vid Trä- och möbelföretagens (TMF:s) årsmöte utsågs styrelsen för 2015-2016. Ordförande Claes Hansson, vd Götenehus Group AB, omvaldes och tre nya ledamöter valdes in. Bland dem Kurt Tingdal, vd Offecct AB.

Om uppdraget:

– TMF:s totala roll är viktig. Att vi har ett forum att diskutera exempelvis arbetsgivarfrågor och branschens framtid. Sen står naturligtvis kompetensförsörjning högt på agendan. En annan viktig fråga är tillgången på kompetenta underleverantörer i Sverige, företag som kan tillföra kunskap och innovationshöjd för att vi inte ska bli ifrånsprungna i Sverige.

Om uppdraget:

– TMF:s totala roll är viktig. Att vi har ett forum att diskutera exempelvis arbetsgivarfrågor och branschens framtid. Sen står naturligtvis kompetensförsörjning högt på agendan. En annan viktig fråga är tillgången på kompetenta underleverantörer i Sverige, företag som kan tillföra kunskap och innovationshöjd för att vi inte ska bli ifrånsprungna i Sverige.