01 maj 2015 22:24

01 maj 2015 22:24

Förstamajtåg till torget

Med blåsorkestern och drillflickor i spetsen gick ett 60-tal förstamajdemonstranter en runda i Tibro från Lilla torget och åter. Nya kommunalrådet Rolf Eriksson (s) och apotekaren från Syrien Eiad Alhorani talade.

Tåget rundade Stora torget och kom ut på Storgatan, vidare under järnvägsviadukten och sedan till vänster vid rondellen och åter in mot Lilla torget.

Arbetarekommunens ordförande Thomas Carlsson hälsade välkomna och presenterade talarena Elid Alhorani från Syrien, i föreningen Nya svenskar i Skaraborg och kommunalrådet Rolf Eriksson (s). Alhorani tackade svenska regeringen, socialdemokraterna och tibroborna för det vänliga bemötandet. Han påpekade att det inte är lätt att vara tvungen att börja om i ett annat land där man inte kan språket men att hemlandet är det käraste och där skulle man helst vilja leva.

Samtidigt höll han med alla som säger att invandringen är bra för Sverige och rent av en investering då det kommer många högt utbildade personer som bara kostar tio procent att kompletteringsutbilda jämfört med fullt utbildade svenskar.

Stora utmaningar

Han berättade också att föreningen Nya svenskar i Skaraborg håller utbildning i både arabiska och svenska med tyngdpunkt på dem som inte fått vara med i SFI.

Stolt konstaterade kommunalrådet Rolf Eriksson (s) att Tibro efter 41 års väntan har en s-ledd ledd majoritet i fullmäktige och styr tillsammans med centern, vänsterpartiet och miljöpartiet.

– Vi står inför stora utmaningar med växande extremism och rasism, arbetslöshet och utanförskap och en skola där flickor och pojkar inte lär sig tillräckligt.

– Våra viktigaste frågor är jobb och utbildning. De ligger till grund för vår framtidstro, sade Eriksson.

Han gav också ett tibroperspektiv och tackade först alla tibrobor för det förtroende de visade partiet i valet.

– Vi vill ge våra unga den bästa starten i livet och är beredda att ta ansvar för att dessa investeringar kommer igång.

– Vi bygger ett modernt äldreboende vid Snickarvallen och där blir även plats för ett 30-tal lägenheter.

Han avslutade med att s vill investera i skolgång, allas möjligheter till jobb och bostäder i en växande och framåtblickande kommun.

– Det är bra att vi nu har fått ett s-kommunalråd säger Ann-Marie Wahlström, en av plakatbärarna..

Till slut bjöd socialdemokraterna på kokt korv med bröd, kaffe och kaka inne på Dojan.

Rolf Erlandsson vid kaffebordet tyckte det varit bra men kallt.

Tåget rundade Stora torget och kom ut på Storgatan, vidare under järnvägsviadukten och sedan till vänster vid rondellen och åter in mot Lilla torget.

Arbetarekommunens ordförande Thomas Carlsson hälsade välkomna och presenterade talarena Elid Alhorani från Syrien, i föreningen Nya svenskar i Skaraborg och kommunalrådet Rolf Eriksson (s). Alhorani tackade svenska regeringen, socialdemokraterna och tibroborna för det vänliga bemötandet. Han påpekade att det inte är lätt att vara tvungen att börja om i ett annat land där man inte kan språket men att hemlandet är det käraste och där skulle man helst vilja leva.

Samtidigt höll han med alla som säger att invandringen är bra för Sverige och rent av en investering då det kommer många högt utbildade personer som bara kostar tio procent att kompletteringsutbilda jämfört med fullt utbildade svenskar.

Stora utmaningar

Han berättade också att föreningen Nya svenskar i Skaraborg håller utbildning i både arabiska och svenska med tyngdpunkt på dem som inte fått vara med i SFI.

Stolt konstaterade kommunalrådet Rolf Eriksson (s) att Tibro efter 41 års väntan har en s-ledd ledd majoritet i fullmäktige och styr tillsammans med centern, vänsterpartiet och miljöpartiet.

– Vi står inför stora utmaningar med växande extremism och rasism, arbetslöshet och utanförskap och en skola där flickor och pojkar inte lär sig tillräckligt.

– Våra viktigaste frågor är jobb och utbildning. De ligger till grund för vår framtidstro, sade Eriksson.

Han gav också ett tibroperspektiv och tackade först alla tibrobor för det förtroende de visade partiet i valet.

– Vi vill ge våra unga den bästa starten i livet och är beredda att ta ansvar för att dessa investeringar kommer igång.

– Vi bygger ett modernt äldreboende vid Snickarvallen och där blir även plats för ett 30-tal lägenheter.

Han avslutade med att s vill investera i skolgång, allas möjligheter till jobb och bostäder i en växande och framåtblickande kommun.

– Det är bra att vi nu har fått ett s-kommunalråd säger Ann-Marie Wahlström, en av plakatbärarna..

Till slut bjöd socialdemokraterna på kokt korv med bröd, kaffe och kaka inne på Dojan.

Rolf Erlandsson vid kaffebordet tyckte det varit bra men kallt.