08 maj 2015 21:20

08 maj 2015 21:20

"Gemdöden" kostar Tibro en tusenlapp

Miljösamverkan östra Skaraborg har beslutat att Tibro kommun ska betala 1 000 kronor i straffavgift för att kommunen inte lämnat i en köldmedierapport inom utsatt tid.

Orsaken till förseningen var ”gemdöden” skriver fastighetschefen Joakim Halaby i sitt svar till Mös.

– Vi har fått handlingarna till oss i tid men de har sedan fastnat ihop med några andra papper som satt samman med ett gem. Vid rutinmässig städning hittades köldmedierapporten (återuppstod från ”gemdöden”) och skickades då omedelbart in till MÖS. Jag kan inget annat än beklaga det, skriver Halaby.

Gemdöden är dock ingen förmildrande omständlighet för Mös som slår fast att Tibro ska betala en miljösanktionsavgift om 1 000 kronor.

Orsaken till förseningen var ”gemdöden” skriver fastighetschefen Joakim Halaby i sitt svar till Mös.

– Vi har fått handlingarna till oss i tid men de har sedan fastnat ihop med några andra papper som satt samman med ett gem. Vid rutinmässig städning hittades köldmedierapporten (återuppstod från ”gemdöden”) och skickades då omedelbart in till MÖS. Jag kan inget annat än beklaga det, skriver Halaby.

Gemdöden är dock ingen förmildrande omständlighet för Mös som slår fast att Tibro ska betala en miljösanktionsavgift om 1 000 kronor.