08 maj 2015 18:41

08 maj 2015 18:41

Hemvården i Tibro anmäls

En anmälan enligt Lex Maria är upprättad inom hemvården i Tibro.

En sköterska administrerade läkemedel på ett annat sätt än det som var ordinerat och patienten blev påverkad. Man har inte dokumenterat händelsen som kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom.

En sköterska administrerade läkemedel på ett annat sätt än det som var ordinerat och patienten blev påverkad. Man har inte dokumenterat händelsen som kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom.