12 maj 2015 19:23

12 maj 2015 19:25

30 blir 50

Från i höstas har högsta hastighet i hela Hörnebo varit 30 km. Den nya byggnads- och trafiknämnden har dock beslutat att från den 31 maj upphäva beslutet och införa 50 km på genomfartsvägarna (Kyrkefallavägen och Hörnebovägen) genom Hörnebo samhälle.

Från i höstas har högsta hastighet i hela Hörnebo varit 30 km. Den nya byggnads- och trafiknämnden har dock beslutat att från den 31 maj upphäva beslutet och införa 50 km på genomfartsvägarna (Kyrkefallavägen och Hörnebovägen) genom Hörnebo samhälle.