15 maj 2015 17:34

15 maj 2015 17:34

Nej till ridhus – ja till frågestund

KSAU

Ett antal medborgarförslag och motioner har behandlats av ksau. Besluten blev att avslå medborgarförslaget om nytt ridhus samt KD:s motion om medborgardialog med reservation från KD. Däremot tillstyrktes KD-motionen om att införa allmänhetens frågestund i fullmäktige från och med 2016. En lång lista på ännu ej avgjorda motioner och medborgarförlsag redovisades också i ksau. Något som görs två gånger per år. De flesta under beredning.

Ett antal medborgarförslag och motioner har behandlats av ksau. Besluten blev att avslå medborgarförslaget om nytt ridhus samt KD:s motion om medborgardialog med reservation från KD. Däremot tillstyrktes KD-motionen om att införa allmänhetens frågestund i fullmäktige från och med 2016. En lång lista på ännu ej avgjorda motioner och medborgarförlsag redovisades också i ksau. Något som görs två gånger per år. De flesta under beredning.