15 maj 2015 17:34

15 maj 2015 17:34

SD-reservation

KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ändra överenskommelsen gällande mottagning av ensamkommande flyktingbarm. Man utökar antalet från 12 till 15 barn varav minst nio ska var asylsökande. Mot beslutet reserverade sig Åse Nicklasson, SD.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ändra överenskommelsen gällande mottagning av ensamkommande flyktingbarm. Man utökar antalet från 12 till 15 barn varav minst nio ska var asylsökande. Mot beslutet reserverade sig Åse Nicklasson, SD.