15 maj 2015 06:00

15 maj 2015 06:00

Tibro 225:a

MILJÖBILSRANKNING

Av Tibros nya bilar var 8,5 procent miljöbilar 2014 .Det placerar Tibro på plats 225 i Statoils miljöbilsranking. Tibro faller jämfört med 2013 då kommunen låg 152:a. Rankingen omfattar alla nyregistrerade bilar 2014 och baseras på statistik från Trafikanalys.

Av Tibros nya bilar var 8,5 procent miljöbilar 2014 .Det placerar Tibro på plats 225 i Statoils miljöbilsranking. Tibro faller jämfört med 2013 då kommunen låg 152:a. Rankingen omfattar alla nyregistrerade bilar 2014 och baseras på statistik från Trafikanalys.