18 maj 2015 06:00

18 maj 2015 06:00

70-årsjubilerande konfirmander

TIBRO: Kyrkefalla kyrka

1945 års konfirmander i Kyrkefalla kyrka har haft sin traditionella återträff, den här gången firades det 70-årsjubileum.

Av de 65 ungdomar som konfirmerades 1945 deltog tolv vid jubileet. De har haft ett flertal träffar under åren. Den första hölls 1970 när det var 25-årsjubileum. Sedan fortsatte man att samlas vart tionde år och sedan har det blivit vart femte år. I fortsättningen har de tänkt att samlas varje år. I dag är ett 30-tal av de forna konfirmanderna ännu i livet. De flesta bor fortfarande i Tibro.

Mässa

Det är Bengt Jacobsson, Maj-Britt Johansson och Gunborg Karlsson som brukar ordna med återträffarna. Så också i år då de samlades i Kyrkefalla kyrka för att delta i mässan där komminister Kerstin Pilblad predikade.

Melin och Tunerstedt

Under konfirmationsläsningen för 70 år sedan var det David Melin och Josef Tunerstedt som var präster. Efter mässan begav sig sällskapet till Inredia för att äta lunch. Och det blev naturligtvis mycket prat med många gamla minnen under eftermiddagen. Deltagare i träffen var: Inga-Lill Jacobsson, Gunborg Karlsson, Carl-Hugo Carlsson, Olle Flodin, Britt Svensson, Wera Sundh, Maj-Britt Johansson, Eivor Augustsson, Barbro Levin, Bertil Ståhl, Bengt Jacobsson och Rune Johansson.

Av de 65 ungdomar som konfirmerades 1945 deltog tolv vid jubileet. De har haft ett flertal träffar under åren. Den första hölls 1970 när det var 25-årsjubileum. Sedan fortsatte man att samlas vart tionde år och sedan har det blivit vart femte år. I fortsättningen har de tänkt att samlas varje år. I dag är ett 30-tal av de forna konfirmanderna ännu i livet. De flesta bor fortfarande i Tibro.

Mässa

Det är Bengt Jacobsson, Maj-Britt Johansson och Gunborg Karlsson som brukar ordna med återträffarna. Så också i år då de samlades i Kyrkefalla kyrka för att delta i mässan där komminister Kerstin Pilblad predikade.

Melin och Tunerstedt

Under konfirmationsläsningen för 70 år sedan var det David Melin och Josef Tunerstedt som var präster. Efter mässan begav sig sällskapet till Inredia för att äta lunch. Och det blev naturligtvis mycket prat med många gamla minnen under eftermiddagen. Deltagare i träffen var: Inga-Lill Jacobsson, Gunborg Karlsson, Carl-Hugo Carlsson, Olle Flodin, Britt Svensson, Wera Sundh, Maj-Britt Johansson, Eivor Augustsson, Barbro Levin, Bertil Ståhl, Bengt Jacobsson och Rune Johansson.