21 maj 2015 13:09

21 maj 2015 13:09

Orenat vatten prövas av miljöåklagare

Reningsverket i Tibro släpper ut orenat vatten. Det har Miljöförvaltningen östra Skaraborg upptäckt som anmält misstanke om otillåten miljöverksamhet.

Kammaråklagare Magnus Clase har nu fattat beslut att inleda en förundersökning.

Enligt reningsverkets egna uppgifter hade man under 2014 överskridit sina gränsvärden med 50 procent vilket ledde till en anmälan från Mös.

Kammaråklagare Magnus Clase har nu fattat beslut att inleda en förundersökning.

Enligt reningsverkets egna uppgifter hade man under 2014 överskridit sina gränsvärden med 50 procent vilket ledde till en anmälan från Mös.