21 maj 2015 14:55

21 maj 2015 14:55

Prövning av endurospår görs om helt

TIBRO

Miljöförvaltningen östra Skaraborg har beslutat att helt göra om handläggningen av Tibro MK:s ansökan om nya träningsspår för enduro på Laggaretomten.

Därmed avslutas det gamla ärendet och ett nytt påbörjas igen.

Detta sedan länsstyrelsen underkänt Mös handläggning av ärendet. Fler grannar till spåret motsatte sig planerna och överklagade.

Mös kommer nu utgår från den ursprungliga ansökan och begära in kompletteringar.

Miljöförvaltningen östra Skaraborg har beslutat att helt göra om handläggningen av Tibro MK:s ansökan om nya träningsspår för enduro på Laggaretomten.

Därmed avslutas det gamla ärendet och ett nytt påbörjas igen.

Detta sedan länsstyrelsen underkänt Mös handläggning av ärendet. Fler grannar till spåret motsatte sig planerna och överklagade.

Mös kommer nu utgår från den ursprungliga ansökan och begära in kompletteringar.