25 maj 2015 21:27

25 maj 2015 21:27

Ja till framtidens skola

Tibros fullmäktige har godkänt sin politiska inriktning för ”framtidens skola”. Arkitekt Anna Thörnqvist förstudie om skolans roll i samhället, fysisk-pedagogisk hållbarhet och arkitektur med estetisk kvalitet.