25 maj 2015 20:57

25 maj 2015 20:57

Medborgarförslag fick inte gehör

Trots att juniorryttare Wilma Lundberg argumenterade i tio minuter för sitt medborgarförslag fick hon inget gehör. Politikerna sa nej och uppmanade ridklubbarna att prata ihop sig.

Från åhörarplats backade hennes kamrater, medryttare och klubbordförande upp henne.

Wilma kopplade till viss del ihop sitt anförande med klubbens senaste skrivelse: ”Vårt mål är att fullmäktige ska remittera tillbaka frågan till kultur-fritidsnämnden med uppdrag att hitta en lösning, så att bägge ridklubbarna kan nyttja Kateryd som hemmaanläggning.”

Wilmas fråga

Wilmas fråga till politikerna:

– Är det en policy i Tibro att kultur och fritidsnämnden bestämmer vilken klubb som ska få tillgång till en kommunal anläggning?

Det vill säga till utebanor, marker och stallar.

– När kultur och fritid ifjol hade möjlighet att skriva om arrendeavtalet och lösa så att båda klubbarna skulle kunnat nyttja utedelen på anläggningen valde nämnden att inte göra det. Varför?

– Om inte vår klubb erbjuds samma villkor som den andra ridklubben i Tibro; är inte det diskriminering från kommunens sida? Kan man överhuvudtaget agera så med ansvar att fördela offentliga skattemedel?

Kommunen har en ändamålsenligt ridanläggning i Kateryd som till stor del faktiskt är tom och öde.

Det var både ridklubb och kultur och fritidsnämnd eniga om:

– Men vi kan inte ta de tider som är 17 eller 20-21 som är de tider som erbjuds oss. Det är samma tider som står tomma hos grannklubbarna också, förtydligade Wilma och förklarade att det tar tid att transportera en häst till en ridträning; ”minst en timma att bara ta sig dit!”.

Från åhörarplats backade hennes kamrater, medryttare och klubbordförande upp henne.

Wilma kopplade till viss del ihop sitt anförande med klubbens senaste skrivelse: ”Vårt mål är att fullmäktige ska remittera tillbaka frågan till kultur-fritidsnämnden med uppdrag att hitta en lösning, så att bägge ridklubbarna kan nyttja Kateryd som hemmaanläggning.”

Wilmas fråga

Wilmas fråga till politikerna:

– Är det en policy i Tibro att kultur och fritidsnämnden bestämmer vilken klubb som ska få tillgång till en kommunal anläggning?

Det vill säga till utebanor, marker och stallar.

– När kultur och fritid ifjol hade möjlighet att skriva om arrendeavtalet och lösa så att båda klubbarna skulle kunnat nyttja utedelen på anläggningen valde nämnden att inte göra det. Varför?

– Om inte vår klubb erbjuds samma villkor som den andra ridklubben i Tibro; är inte det diskriminering från kommunens sida? Kan man överhuvudtaget agera så med ansvar att fördela offentliga skattemedel?

Kommunen har en ändamålsenligt ridanläggning i Kateryd som till stor del faktiskt är tom och öde.

Det var både ridklubb och kultur och fritidsnämnd eniga om:

– Men vi kan inte ta de tider som är 17 eller 20-21 som är de tider som erbjuds oss. Det är samma tider som står tomma hos grannklubbarna också, förtydligade Wilma och förklarade att det tar tid att transportera en häst till en ridträning; ”minst en timma att bara ta sig dit!”.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.