28 maj 2015 18:18

28 maj 2015 18:18

Bula sänker farten?

En boende på Kyrkefallavägen i Hörnebo har till kommunen skickat synpunkten att det bör göras vägbulor där i stället för att det beslutas om hastighetsbegränsning till 30 eller 50 km i timman. Hastigheten på vägen är inte sällan närmare 70 än 50 km.

En boende på Kyrkefallavägen i Hörnebo har till kommunen skickat synpunkten att det bör göras vägbulor där i stället för att det beslutas om hastighetsbegränsning till 30 eller 50 km i timman. Hastigheten på vägen är inte sällan närmare 70 än 50 km.