28 maj 2015 18:16

28 maj 2015 18:16

Högtidlig ceremoni

NY LAG

Sedan den 1 april i år har ändringar trätt i kraft i lagen om svensk medborgarskap. Det innebär bland annat att Tibro kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla de nya svenskarnas medborgarskap och betydelsen av detta.

Sedan den 1 april i år har ändringar trätt i kraft i lagen om svensk medborgarskap. Det innebär bland annat att Tibro kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla de nya svenskarnas medborgarskap och betydelsen av detta.