29 maj 2015 16:54

29 maj 2015 17:11

Filip är årets byggelev 2015

Avgångselever från byggprogrammet

Sverige Byggindustrier i Skaraborg delar årligen ut 2 000 till en avgångselev från byggprogrammet vid alla gymnasieskolor i Skaraborg. I Tibro fick Filip Karlsson detta stipendium.

Motiveringen för att uts elever lyder:

”Eleven som får stipendiet är en motoverad och duktig elev. En bra kamrat som respresenterar branschen väl.”

I Tibro utsågs alltså Fågelviksgymnasiets Filip Karlsson av bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier till Årets byggelev 2015.

Filip och de andra stipendiaterna i Skaraborg hyllades i samband med att alla 125 avgångselever från byggprogrammen i Skaraborg var inbjudna av branschen till en informationsdag om framtiden som nu nalkas efter studenten.

Fågelviksgymnasiets Filip Karlsson fick stipendiet med denna motivering:

”Filip är en mycket mogen och ansvartagande elev som genomfört sin utbildning med goda resultat, såväl teoreiskt som praktiskt. Filip kommer att föra byggtraditionen vidare på ett föredömligt sätt och vara en god medmänniska i framtiden.”

Motiveringen för att uts elever lyder:

”Eleven som får stipendiet är en motoverad och duktig elev. En bra kamrat som respresenterar branschen väl.”

I Tibro utsågs alltså Fågelviksgymnasiets Filip Karlsson av bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier till Årets byggelev 2015.

Filip och de andra stipendiaterna i Skaraborg hyllades i samband med att alla 125 avgångselever från byggprogrammen i Skaraborg var inbjudna av branschen till en informationsdag om framtiden som nu nalkas efter studenten.

Fågelviksgymnasiets Filip Karlsson fick stipendiet med denna motivering:

”Filip är en mycket mogen och ansvartagande elev som genomfört sin utbildning med goda resultat, såväl teoreiskt som praktiskt. Filip kommer att föra byggtraditionen vidare på ett föredömligt sätt och vara en god medmänniska i framtiden.”