29 maj 2015 17:14

29 maj 2015 17:14

Tibro har nöjdast brukare

I Svenskt Näringslivs rapport ”Värde i välfärden” toppar Tibro och Ovanåker Sverigelistan när det gäller brukarnas nöjdhet med sina äldreboende.

Tibro är den enda Skaraborgskommunen bland landets tio bästa kommuner när det gäller brukare som är mycket/ganska nöjda sammantaget med sitt äldreboende.

Rapporten har underrubriken: ”Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.”

Inga samband kan visas på kommunnivå som ger stöd för tesen att höga kostnader generellt ger bättre kvalitet.

Rapporten visar att det finns en stor spridning mellan både kostnad per brukare på kommunnivå samt kvalitetsresultat på både enhets- och kommunnivå. Spridningen kan förklaras av flera faktorer. Exempelvis har kommuner olika ambitionsnivåer och förutsättningar samtidigt som brukare har olika preferenser och referensramar. Spridningen kan till viss del också förklaras av skillnader i inrappporteringen av data.

Tibro är den enda Skaraborgskommunen bland landets tio bästa kommuner när det gäller brukare som är mycket/ganska nöjda sammantaget med sitt äldreboende.

Rapporten har underrubriken: ”Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? En studie av äldreomsorgens särskilda boenden.”

Inga samband kan visas på kommunnivå som ger stöd för tesen att höga kostnader generellt ger bättre kvalitet.

Rapporten visar att det finns en stor spridning mellan både kostnad per brukare på kommunnivå samt kvalitetsresultat på både enhets- och kommunnivå. Spridningen kan förklaras av flera faktorer. Exempelvis har kommuner olika ambitionsnivåer och förutsättningar samtidigt som brukare har olika preferenser och referensramar. Spridningen kan till viss del också förklaras av skillnader i inrappporteringen av data.