11 jun 2015 17:03

11 jun 2015 17:03

Föreläggande

FÖRSKOLA

Arbetsmiljöverket förelägger vid ett vite på 75 000 kronor Tibro kommun att senast den 30 juni ha vidtagit åtgärder vid en förskola i kommunen. Det handlar om belastningsergonomi i köket.

Tibro kommun uppmanas av Arbetsmiljöverket att upprätta en skriftlig handlingsplan som anger när ett potatiskokeri kan vara installerat på den aktuella förskolan.

Arbetsmiljöverket förelägger vid ett vite på 2 000 kronor också kommunen att meddela om verksamheten överlåtes eller drivs av någon annan.

Arbetsmiljöverket förelägger vid ett vite på 75 000 kronor Tibro kommun att senast den 30 juni ha vidtagit åtgärder vid en förskola i kommunen. Det handlar om belastningsergonomi i köket.

Tibro kommun uppmanas av Arbetsmiljöverket att upprätta en skriftlig handlingsplan som anger när ett potatiskokeri kan vara installerat på den aktuella förskolan.

Arbetsmiljöverket förelägger vid ett vite på 2 000 kronor också kommunen att meddela om verksamheten överlåtes eller drivs av någon annan.