15 jun 2015 11:53

15 jun 2015 11:54

Så ska arbetslösheten bland unga minska i Tibro

Ksau, kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslår kommunstyrelsen teckna lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i Tibro.

Avsikten är att möta varje ungdom där den befinner sig i mer lokala lösningar med start i höst.

– Vi ansöker om 200 000 kronor och vill jobba tillsammans med Hjo och Karlsborg för att kicka i gång det fortsatta arbetet, säger kommunalrådet Rolf Eriksson (S).

Avsikten är att möta varje ungdom där den befinner sig i mer lokala lösningar med start i höst.

– Vi ansöker om 200 000 kronor och vill jobba tillsammans med Hjo och Karlsborg för att kicka i gång det fortsatta arbetet, säger kommunalrådet Rolf Eriksson (S).