22 jun 2015 10:07

22 jun 2015 10:07

Mögel på ett gruppboende

Huvudskyddsombudet på ett gruppboende i Tibro anmäler till Arbetsmiljöverket att man trots påstötning till Tibro kommun inte får återkoppling på mögel. Man vill att Arbetsmiljöverket förelägger kommunen att vidta åtgärder; ta mögelprov, mäta ventilation och göra en handlingsplan.

Huvudskyddsombudet på ett gruppboende i Tibro anmäler till Arbetsmiljöverket att man trots påstötning till Tibro kommun inte får återkoppling på mögel. Man vill att Arbetsmiljöverket förelägger kommunen att vidta åtgärder; ta mögelprov, mäta ventilation och göra en handlingsplan.