26 jun 2015 07:00

26 jun 2015 07:00

Möbelutbildning får kritik

Myndigheten för Yrkeshögskolan kritiserar utbildningen till möbel- och inredningssnickare och CNC- och robotoperatör vid TTC i Tibro.

TTC:s utbildningschef Mikael Hultberg:

– Vi hade en högt uppsatt ambition att tillgodose alla studerandes individuella behov i en grupp med elever i en spridd kunskapsnivå vilket gjorde att strukturen blev otydlig. Nu lägger vi upp arbetet på ett annat sätt för att skapa den struktur och den systematiska undervisning som krävs.

Anmälan

YH-myndigheten gjorde tillsynen efter anmälan från studerande. Utredaren bedömde att de pedagogiska insatserna saknade tydlig ledning och struktur och konstaterade att TTC inte hade genomfört ett av de centrala kursmomenten – fördjupning CNC-teknik.

TTC tar nu fasta på kritiken och skapar en tydligare pedagogisk ledning och förändrar upplägget på utbildningen så att kopplingen mellan enskilda kursmoment och kunskapsmålen blir klarare.

Förändringar

– Vi förändrar den dagliga ledningen av utbildningen och tydliggör rollerna utbildningsledare och lärare, säger Hultberg.

– Vi ska gå också gå igenom kursmål och kursinnehåll inför varje kurs och göra en bättre uppföljning av hur målen uppnåtts när respektive kurs avslutas.

Eleverna som gått yrkeshögskoleutbildningen på TTC det gångna året har, trots kritiken från YH-myndigheten, genomfört alla kurser och även det kursmoment som inte hade genomförts vid tillsynen säger han:

– Alla har godkända betyg i kurserna vilket vi givetvis är glada över.

YH-myndigheten gör ett nytt tillsynsbesök i höst.

TTC:s utbildningschef Mikael Hultberg:

– Vi hade en högt uppsatt ambition att tillgodose alla studerandes individuella behov i en grupp med elever i en spridd kunskapsnivå vilket gjorde att strukturen blev otydlig. Nu lägger vi upp arbetet på ett annat sätt för att skapa den struktur och den systematiska undervisning som krävs.

Anmälan

YH-myndigheten gjorde tillsynen efter anmälan från studerande. Utredaren bedömde att de pedagogiska insatserna saknade tydlig ledning och struktur och konstaterade att TTC inte hade genomfört ett av de centrala kursmomenten – fördjupning CNC-teknik.

TTC tar nu fasta på kritiken och skapar en tydligare pedagogisk ledning och förändrar upplägget på utbildningen så att kopplingen mellan enskilda kursmoment och kunskapsmålen blir klarare.

Förändringar

– Vi förändrar den dagliga ledningen av utbildningen och tydliggör rollerna utbildningsledare och lärare, säger Hultberg.

– Vi ska gå också gå igenom kursmål och kursinnehåll inför varje kurs och göra en bättre uppföljning av hur målen uppnåtts när respektive kurs avslutas.

Eleverna som gått yrkeshögskoleutbildningen på TTC det gångna året har, trots kritiken från YH-myndigheten, genomfört alla kurser och även det kursmoment som inte hade genomförts vid tillsynen säger han:

– Alla har godkända betyg i kurserna vilket vi givetvis är glada över.

YH-myndigheten gör ett nytt tillsynsbesök i höst.