08 jul 2015 06:00

09 jul 2015 08:58

Anmälan besvarad

Åtgärder insatta

Efter kritik har TTC genomfört förändringar. Sommarens studenter kan nu få sina examensbevis.

Efter anmälan från en studerande granskade Myndigheten för yrkeshögskolan utbildningen Möbel- och inredningssnickeri/CNC och robotoperatör på TTC, Tibro Training Centre. Utredningen visade brister i kunskapsmål och organisation/daglig ledning. I dagarna inkom utbildningsanordnare Tibro kommun med en besvarad anmälan.

– Vi har fått godkänt. Det var en diskussion om eleverna fått allt som de behövde i utbildningen. Vi har löst problemet som varit, samtidigt ber vi om ursäkt och drar lärdom av de fel vi gjort, förklarar Mikael Hultberg, utbildningschef.

Avvaktar

På Myndigheten för yrkeshögskolan bekräftas uppgifterna, utförandet ligger nu helt hos skolans ledningsgrupp.

– Jag upplever att de till slut levererat vad de lovat och behöver därför inte invänta vårt beslut i ärendet. De åtgärder som gjordes utifrån kartläggningen för att kompensera det som saknades, var studerandegruppen och skolan överens om, menar Bengt Olof Åradsson, utredare.

Efter anmälan från en studerande granskade Myndigheten för yrkeshögskolan utbildningen Möbel- och inredningssnickeri/CNC och robotoperatör på TTC, Tibro Training Centre. Utredningen visade brister i kunskapsmål och organisation/daglig ledning. I dagarna inkom utbildningsanordnare Tibro kommun med en besvarad anmälan.

– Vi har fått godkänt. Det var en diskussion om eleverna fått allt som de behövde i utbildningen. Vi har löst problemet som varit, samtidigt ber vi om ursäkt och drar lärdom av de fel vi gjort, förklarar Mikael Hultberg, utbildningschef.

Avvaktar

På Myndigheten för yrkeshögskolan bekräftas uppgifterna, utförandet ligger nu helt hos skolans ledningsgrupp.

– Jag upplever att de till slut levererat vad de lovat och behöver därför inte invänta vårt beslut i ärendet. De åtgärder som gjordes utifrån kartläggningen för att kompensera det som saknades, var studerandegruppen och skolan överens om, menar Bengt Olof Åradsson, utredare.

  • Frans Nilsson