09 jul 2015 06:00

09 jul 2015 06:00

Nya presidenten tog över klubban

Under mitten av juni lämnade Fredrik Gustavsson över ledarskapet. På Lions möte vid Bränningen erhölls klubban till föreningens nya president Kaj Laurmaa.

Året som gått har varit fullt av aktiviteter och pengarna de fått in har kommit väl till pass till behövande. Kaj ser fram emot att få leda Lions Club under det kommande året tillsammans med sin styrelse och övriga medlemmar. Han hoppas att allmänheten är lika generösa som de alltid varit och ställer upp när Lions har sina aktiviteter så att de kan fortsätta med sin hjälpverksamhet. Av de insamlade medlen vill Kaj att större delen går tillbaka till de boende i kommunen, som det har varit tidigare.

Avtackning

Samtidigt som ny president tillsattes avtackades två stycken trotjänare ur styrelsen i form av Åke Siljehult och Janne Kihlgren. Åtta stycken nya medlemmar har tagits in under föregående år. Lions riktar ett stort tack till alla som lämnat gamla glasögon i insamlingslådan i Gallerian. Efter kontroll och uppmärkning i Sverige skickas de till behövande länder.

Året som gått har varit fullt av aktiviteter och pengarna de fått in har kommit väl till pass till behövande. Kaj ser fram emot att få leda Lions Club under det kommande året tillsammans med sin styrelse och övriga medlemmar. Han hoppas att allmänheten är lika generösa som de alltid varit och ställer upp när Lions har sina aktiviteter så att de kan fortsätta med sin hjälpverksamhet. Av de insamlade medlen vill Kaj att större delen går tillbaka till de boende i kommunen, som det har varit tidigare.

Avtackning

Samtidigt som ny president tillsattes avtackades två stycken trotjänare ur styrelsen i form av Åke Siljehult och Janne Kihlgren. Åtta stycken nya medlemmar har tagits in under föregående år. Lions riktar ett stort tack till alla som lämnat gamla glasögon i insamlingslådan i Gallerian. Efter kontroll och uppmärkning i Sverige skickas de till behövande länder.