20 jul 2015 17:12

20 jul 2015 17:12

Politiker möter föräldrar

DEN 8 SEPTEMBER

Barn och utbildningsnämnden träffar på tisdag kväll den 8 september Tibroskolornas föräldraföreningar. En årlig sammankomst med representanter från kommunens alla föräldraföreningar och detta möte äger enligt kommunens hemsida rum i Nyboskolans elevcafé. Om det finns speciella frågor som någon representant vill diskutera med politikerna kan dessa frågor framföras redan när man anmäler sig, vilket ska göras senast tisdagen den 1 september.

Barn och utbildningsnämnden träffar på tisdag kväll den 8 september Tibroskolornas föräldraföreningar. En årlig sammankomst med representanter från kommunens alla föräldraföreningar och detta möte äger enligt kommunens hemsida rum i Nyboskolans elevcafé. Om det finns speciella frågor som någon representant vill diskutera med politikerna kan dessa frågor framföras redan när man anmäler sig, vilket ska göras senast tisdagen den 1 september.