28 jul 2015 06:00

28 jul 2015 06:00

Ingen vindkraft i Tibro

STATISTIK

Fortfarande finns ingen vindkraft i Tibro. Vid årskiftet fanns det vindkraft i 175 av landets 290 kommuner.

Det framgår av färsk statistik från Energimyndigheten som presenteras av Svensk Vind, en energbranschorganisation för vindkraft, i ett pressmeddelande.

Mest vindkraft (man talar här om installerad effekt) finns i Ockelbo följt av Gotland och Laholm.

2014 var ett rekordår med 321 nya verk och vid utgången av 2014 fanns 2 961 vindkraftverk i Sverige.

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, säger utifrån ett perspektiv om hållbar utveckling att det är viktigt att nya vindkraftverk etableras där det blåser bra.

Energimyndighetens statistik omfattar vindkraftverk som erhåller elcertifikat eller ursprungsgarantier. Det kan alltså inte helt uteslutas att det i Tibro finns äldre eller mindre verk som inte är anslutet till dessa.

Fortfarande finns ingen vindkraft i Tibro. Vid årskiftet fanns det vindkraft i 175 av landets 290 kommuner.

Det framgår av färsk statistik från Energimyndigheten som presenteras av Svensk Vind, en energbranschorganisation för vindkraft, i ett pressmeddelande.

Mest vindkraft (man talar här om installerad effekt) finns i Ockelbo följt av Gotland och Laholm.

2014 var ett rekordår med 321 nya verk och vid utgången av 2014 fanns 2 961 vindkraftverk i Sverige.

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, säger utifrån ett perspektiv om hållbar utveckling att det är viktigt att nya vindkraftverk etableras där det blåser bra.

Energimyndighetens statistik omfattar vindkraftverk som erhåller elcertifikat eller ursprungsgarantier. Det kan alltså inte helt uteslutas att det i Tibro finns äldre eller mindre verk som inte är anslutet till dessa.